Yenilikçi Düşünce ve Girişimcilik Atölyeleri

Yenilikçi Düşünce ve Girişimcilik Atölye çalışması, temel olarak katılımcıların girişimcilik ana teması altında 21. yüzyıl becerilerini de edinmelerine katkı sağlamaktır. İçerikten de görülebileceği üzere eğitim girişimcilik fikrinin geliştirilmesi ve girişimciliğin temellerinin algılanmasının yanı sıra katılımcıların iş hayatına atıldıklarında ihtiyaçları olabilecek diğer becerilerin gelişimine de yönelik hazırlanmıştır.

Eğitimin hedef ve amaçları

Katılımcıların kendi yeteneklerinin farkına varması ve hedeflerini belirlemesi
Katılımcıların SWOT analizini öğrenmesi
Katılımcıların fikir analizi, rakip analizi ve mali tablo analizlerini inceleme ve anlamlandırma becerisi elde etmesi
Katılımcıların toplumun ihtiyaçlarının farkına varması için araştırma yapma becerilerini elde etmesi ve arz talep dengelerini algılayabilmesi
Katılımcıların kendi fikirlerini topluluk karşısından sunabilmeleri için sunum becerileri edinmesi
Katılımcıların yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmesi

Eğitim İçeriği

1. Oturum

Öncelikle inovasyon ve girişimcilik kavramaları nedir ve girişimcinin hangi becerilere sahip olması gerekliliği, hangi süreçleri yaşaması gerekliliği ile ilgili bilgi paylaşılacaktır. Katılımcıların ilgi, beceri ve hedefleri doğrultusunda kendi yeterlilikleri ve ilgi alanları üzerine düşünmeleri ve ilgi, beceri ve hedeflerini keşfetmeleri hedeflenmektedir. Girişimciliğin bir takım oyunu olduğu ve bu takımların ortak hedefler doğrultusunda kurulmasının önemi sonrasında gruplar oluşturulması oturum 1’in hedefleri olarak belirtilebilir.

2. Oturum

Ortak hedefler doğrultusunda oluşturulan takımlar, yakın çevrelerindeki kendi ilgi – beceri – hedefleri doğrultusundaki sorunlar ortaya koyduktan sonra grup olarak bu sorunları verilen etmenlere göre bir sıralamaya sokarak en önemli sorunu bulmaları istenir. Bulunan bu sorun kurulacak olan şirketin kuruluş amacı olacaktır.

3. Oturum

Takımlar tarafından ilgi – beceri – hedefleri doğrultusunda ortaya konulan sorun (challange) için farklı beyin fırtınası yöntemleri kullanılarak çözüm üretilmesi yaratıcı düşünmenin kullanıldığı bölümdür.

4. Oturum

Önceki oturumda bulunan çözüm önerisini bir çok yanı ile analiz etmek için SWOT analiz yönetimi kullanılır. Fikir, Rakip, Fiyatlandırma, Maliyet, Teknoloji, Alan Konusu başlıkları altında swot detaylandırılır. Zamana göre swotlar yapılır. Katılımcıların oturumun sonunda analiz sonuçlarına göre tüm sınıfa sorunlarını ve bu sorun için ortaya koyacakları analizi yapılmış çözüm önerilerini sunmaları hedeflenmektedir.

Yenilikçi Düşünce Girişimcilik Atölyeleri

Atölye çalışması, temel olarak katılımcıların girişimcilik ana teması altında 21. yüzyıl becerilerini de edinmelerine katkı sağlamaktır.

İş Hayatına Hazırlık Eğitmen Eğitimleri

Eğitim girişimcilik, teknoloji ve finansal okuryazarlık olmak üzere 3 ana eğitim içeriğinin yaygın eğitim metoduyla aktarıldığı 5 günlük bir programdan oluşuyor.

İş Hayatına Hazırlık Yerel Eğitimleri

Eğitmen olma hakkı kazanmış olan gönüllü eğitmenlerin kendi illerinde bulunan Suriyeli girişimci adaylarına girişimcilik, teknoloji ve finansal okuryazarlık içeriklerini yaygın eğitim metoduyla aktardığı eğitimlerdir.

Girişimcilik Kampı

Girişimcilik, inovasyon, teknoloji, finansal kaynaklar ve girişimciler için hukuk oturumlarının gerçekleştirildiği girişimcilik kampı 5 günlük bir programdır.

Nelerdeyiz?

Bizi sosyal medyada takip ederek güncellemelere hızlıca ulaşabilirsiniz.