Türkiye ve dünya genelinde yapılan analizlere göre mülteciler arasında girişimcilik iştahı yüksek. Dil becerisi güçlü, eğitim seviyesi iyi, Arapçanın dışında İngilizceyi çok iyi konuşan mülteci gençler girişimcilik eğitimlerine ilgi gösteriyorlar. Türkiye’deki iş yapma mevzuatını öğreniyorlar.

https://dunya.com