ORTAKLAR

Habitat Derneği

Habitat, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştirmeyi hedefleyen bir STK’dır.

UNHCR

UNHCR, mültecileri korumak ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yürütülen uluslararası müdahaleye liderlik etme ve bu müdahalenin koordinasyonunu sağlama yetkisiyle 14 Aralık 1950 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur.

Temel amacı, mültecilerin haklarını ve refahını korumaktır. Bir noktada evlerine gönüllü dönüş, yerel entegrasyon ve üçüncü bir ülkeye yerleştirme seçenekleriyle, her bireyin sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamak için mücadele eder. Ayrıca, UNHCR’nin yetki alanı içerisinde vatansız kişilere yardım etmek de vardır.

Google Maharat

Google, UNHCR’nin mültecilerin iş piyasasının değişen koşullarına hazırlanmasına yardımcı olması için 300.000 Amerikan doları Google.org hibesi açıkladı. Organizasyon, Fas, Cezayir ve Türkiye’de mültecilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin dijital becerileri Arapça öğrenmesine yardımcı olacak “Maharat min Google” çevrimiçi eğitimine ev sahipliği yapacak.