İmece Projesi Girişim hikayesi Boukah. Nada bizimle hikayesini paylaşıyor.