İmece Projesi

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle 4.8 milyon Suriyeli yerinden edilmiştir ve 2.7 milyonu Türkiye’ye sığınmıştır. Bu kitlesel göç hareketiyle birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık %3’ünü Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. Savaş süresinin uzamasıyla Türkiye hükümeti politikalarını göç krizinin çözümü için daha uzun vadeli çözümleri kapsayacak şekilde değiştirdi ve Türkiye’ye sığınmış olan Suriyelilere geçici koruma statüsü verildi. Bu kapsamda da Ocak 2016 itibariyle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere çalışma izni alma hakkı tanındı. Bu izinle beraber Habitat Derneği Suriyeli sığınmacıların kalkınmalarını ve ülke ekonomisine dahil olup istihdam yaratmalarını amaçlayarak Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile İMECE projesini hayata geçirmek için bir araya geldi.

Projenin Amaçları

İMECE projesi Suriyeli sığınmacıların kendi becerilerini ve Türkiye’ye gelirken getirdikleri ekonomik kaynakları Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmak ve ortak bir gelecek için değerlendirmek isteyen girişimci ve girişimci adayı Suriyelilere ve Türkiye vatandaşlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 14 farklı ilde (İstanbul, Bursa, İzmir, Muğla, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Mardin, Şanlıurfa) 4 farklı hedef grubunda çalışılacak.

İlk grubu potansiyel iş gücünü oluşturacak olan 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor ve bu gruba verilen teknoloji, girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitimleri ile kapasite inşa etmek amaçlanmaktadır. İkinci grupta 18-40 yaş arası Türkiye piyasasında iş deneyimi olmayan ya da az bir deneyime sahip olan bireylerle yeni ve resmi iş ve istihdam alanları yaratmak amacıyla teknoloji, girişimcilik, finansal okuryazarlık, hukuk ve fikirlerini geliştirme süreçlerine destek olacak olan etkinlikler yapılması hedefleniyor. Üçüncü grupta halihazırda kendi işini kurmuş fakat kayıtlı ekonomiye dahil olmamış işletme sahiplerini kayıtlı ekonomiye dahil etmek ve iş kapasitelerini geliştirmek planlanıyor. Dördüncü grupta Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olan iş yeri sahiplerinin var olan işlerini büyütmek ve sürdürülebilirliğine destek olmak amaçlanıyor.

Nelerdeyiz?

Bizi sosyal medyada takip ederek güncellemelere hızlıca ulaşabilirsiniz.